قانون ‌های نانوشته - Unwritten Rules

Unwritten Rules - قانون ‌های نانوشتهصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:338

قانون ‌های بسیاری در زندگی انسان ‌ها جاری است که بسیاری از آن‌ ها در غالب دین به میان آورده شده و امروزه قانون ‌های هم هستند که هر کشور بر اساس موقعیت‌ های اجتماعی و فرهنگ هر جامعه تدوین میشوند که از آن به‌ عنوان قانون اساسی یاد میشود و بسیاری از قانون ‌ها در طول زمان و برهه ‌های اجتماعی در هر کشوری تغییر پیدا کرده
به نام خدایی که دوستش دارم و تا آخر عمر دوستش خواهم داشت

موضوع: قانون ‌های نانوشته
قانون ‌های بسیاری در زندگی انسان ‌ها جاری است که بسیاری از آن‌ ها در غالب دین به میان آورده شده و امروزه قانون ‌های هم هستند که هر کشور بر اساس موقعیت‌ های اجتماعی و فرهنگ هر جامعه تدوین میشوند که از آن به‌ عنوان قانون اساسی یاد میشود و بسیاری از قانون ‌ها در طول زمان و برهه ‌های اجتماعی در هر کشوری تغییر پیدا کرده.

اما قانون‌ هایی وجود دارند که نوشته‌ نشده‌ اند ولی وجود دارند، اما بستگی به خود شخص دارد و حتی شخص میتواند باوجود اجرای این قانون ها زندگی بهتری داشته باشد.

یکی از قانون‌ ها این است که انسان باید به خودش احترام بگذارد جسم و ظاهر خود را دوست داشته باشد و حتی به روح خودش زیرا انسان دارای روحی هست که شناخت آن لازمه زندگی است ولی باید بدانیم که هیچ‌ کس نمیتواند این بعد انسان را به‌ طور کامل بشناسد.
قانون دوم: اینکه هر انسانی دارای توانایی محدود به خودش را دارد و نباید از وجود خود انتظاری بیش از آن را داشته باشد و خودش را با حرف‌ های بیهوده آزار دهد.
قانون سوم: تا وقتی که در جستجوی خوشبختی در آنسوی مرزهای وجود خود باشید هرگز آن را به دست نمیارید بلکه باید در وجود خود آن را جستجو کنید که کلید خوشبختی خود شمایید.
قانون چهارم: گاهی بدون دلیل خوبی کنید، مهم نیست خوبی شما چقدر کوچک یا بزرگ باشد اینکه بتوانید خوبی کنید به شما احساس خوبی میدهد که توانایی انجام کاری را دارید و انگیزه ی شما را برای زندگی بیشتر میکند.
قانون پنجم: واژه ‌ای موفقیت شاید واژه‌ ای پوچی باشد چون برای هر انسان موفقیت معنای خاص خودش را دارد پس موفقیتهای خود را با موفقیتهای دیگران نسنجید.
قانون ششم: به عقاید دیگران احترام بگذارید و گاهی بدون قضاوت به حرف‌هایشان گوش فرا دهید حتی به عقاید کودکان. شاید میان حرفهای بیهوده یک شخص نگینی را پیدا کنید.
قانون هفتم: گاه انسانی که برای تو بد است ممکن است برای دیگری مثمر بخش باشد. در رفتار با انسانها سعی کنید که از الماس وجود او بهره ببرید و نخاله‌هایش را دور بریزید.
قانون هشتم: وسعت دیدتان را بالا ببرید انسانها به‌گونه‌ای متفاوتی ابراز وجود و محبت می‌کنند و هرکسی به شما محبتی ارزانی می‌دارد باکمال احترام قبول کنید حتی اگر آن از دید شما مورد قبول نباشد یا ارزشی نداشته باشد بدانید شاید توانایی او در این حد بوده است.
قانون نهم: اگر میخواهید شاید باشید از وجود خود شروع کنید مطالعات زیادی نشان داده است که ارتباط عاطفی مؤثر است.
انسان از همان ابتدا تحت تأثیر نوازش های مادر قرار دارد و حتی در کودکان نارس با نوازش درمانی به رشد نوزاد کمک میکنند پس خجالت را کنار بگذارید مهم نیست چه سنی دارید کسانی که دوستشان دارید در آغوش بگیرید و اینگونه بگویید که من شما را با همه ی وجودتان دوست دارم.
قانون دهم: گاهی برخلاف برنامه همیشگی زندگی‌تان باشید کاری را انجام دهید که کمتر فرصت داشته باشید این به آن عمل کنید یا کاری که متفاوت باشد و سبب تازگی روحتان شود اصلاً یک روز در ماه برای خود اختصاص بدید که کارهای باب میل خود را انجام دهید...

یکی از مهمترین و مشکل ترین قانونهای زندگی عشق ورزیدن است چون به ‌اندازه ‌ای تمام انسانهای موجود روی زمین دیدگاه برای عشق ورزیدن وجود دارد

موفق باشید تمام قانون ها برای این است که انسان به زندگی اجتماعی و فردی سالم پیش رود.
مقاله ارسالی از خانم فاطمه رحیمی هنرور