نشانه های علاقه مندی یک زن و مرد به دیگری - Signs of a man-s interest in another

Signs of a man-s interest in another - نشانه های علاقه مندی یک زن و مرد به دیگریصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:1169

هیچ چیـز بـه انـدازه اینکه زن رویاهایتان تقاضای ازدواج شمـا را نـپـذیـرد، براییـتـان گـران تـمـام نـمی شود. پـیـش خـود تـصـور می کردید که او به شما علاقه مند است ولی احتمالا``برداشتتان از علائم علاقمندی او اشتباه بوده است
از نقطه نظر مردان، زنان هنگام ابراز علایق رومانتیک خود بصورتی زیرکانه و پیچیده عمل می کنند (مگر اینکه طرف مقابلشان خوش تیپ و پول دار باشد آن جوریکه خودشان اظهار می کنند) و اکثر آنها جوابهای ضـد و نقیضی میـدهـند چون خودشان مطمئن نیستند که چـه چیزی در سرشان می گذرد.

بنابراین آنچه که اغلب آقایان به دنبالش هستند ، یک سری علائم و نشانه هایی اسـت که بوسیله آنها متوجه علاقمندی حقیقی طرف مقابلشان شوند.

در زیر برخـی از نـشـانه هـای کـه می تـواند نـشانه علاقمندی یک زن باشد را مشاهده می کنید:

او همگام با شما است

ناگهان متوجه می شوید که او همه جا حضور دارد. او ``بطور اتفاقی`` هر کجا شما هستید پیدایش می شود، یا در راه روی محل کارتان مرتب جلوی شما قدم میزند، یا ``تصادفی`` به شما برخورد می کند ، یا در میهمانی در اطراف شما مانور می دهد.

آنچه که او انجام می دهد تلاش برای جلب توجه شما است ، و بـرای این اسـت که خود را در موقعیتی قرار دهد تا شما ``قدم اول`` را بردارید. مسئله اینـجا اسـت کــه بـسـیـاری از مردان نسبت به این عمل زنان بی توجه هستند و به همین دلیـل بسیاری از فرصت ها را از دست می دهند. مردان مستقیم عمل می کنند ، زنان غیر مستقیم. بنابرایـن اگر زنـی مکررا`` شروع به قـرار گـرفـتـن سـر راه شـما نـمود ، احتمال اینکه او اینکار را عمدا`` انـجام می دهد زیاد است.

او حرکاتی بخصوص انجام می دهد

یک جمله قدیمی می گوید:``جسم دروغ نمی گوید.`` طبیعت بشر را جوری برنامه ریزی نموده که هنـگام ابـراز عـلاقه بـی اخـتیـار شـروع بـه انـجام یـک سـری حرکات جسمانی مشخص می کند. این اعمال غیر شفاهـی از گـشاد شـدن چشم هنگام نظاره به چیزی جالب گرفته تا لبخند زدن و لمس کردن ، متغیر است.

در اینجا برخی از علائم زبان جسمانی را مشاهده می کنید:

اشاره نمودن در جهت شما با پاها یا شانه ها
خم شدن به طرف شما هنگام صحبت
بازی کردن با مو و دست کشیدن لای موها
نوازش کردن جواهرات ( مانند گوشواره ) و لمس نمودن دسته عینک
چشم برنداشتن از شما هنگام صحبت و گفتگو
تقلید از حرکات شما ( مثلا`` اگر دست خود را روی میز بگذارید او هم همین کار را می کند)
لبخند زدن هنگامیکه شما او را برانداز می کنید.

اگر برخی از این علائم را هنگام حضور طرف مقابل مشاهده نمودید ، تقریبا`` می توانید مطمئن شوید که او چراغ سبز شروع رابطه برای ازدواج را دارد به شما نشان می دهد.

او هیچگاه برای شما سرش شلوغ نیست

این اصلی ترین قانون بازی عشق است. اگر زنی علاقه به برقراری رابـطـه و بـیرون رفتن با شما داشته باشد ، همیشه خودش را در دسترس قرار می دهد. یـعنـی او یـک شـمـاره تلفن کاری یا آدرس ایمیل به شما خواهد داد. او در اسرع وقت به تلفـن یا ایـمیـل شـما جواب خواهد داد. او دعوت شما را برای با هم بودن خواهد پذیرفت - و اگر او در روزی که شما تعیـین کرده اید وقت نداشت ، چیزی شبیـه این خواهد گفت: ``خوب، این پنجشنبه نمی تونم ، اما اگر اشکال نداره بندازیم برای پنجشنبه دیگه ، باشه؟

شـمـا هـرگـز از یـک زن عـلاقـمـند چـنین جملاتی را نخواهید شنید: `` الان واقـعـا`` سـرم شلوغه`` ، یا ``بذار بینم وقت دارم`` ، یا ``نمیدونم بتونم بیام یا نه".

او در مورد شما کنجکاو است

زنی که به شما علاقمند است دوست دارد همه چیزتان را بداند ( تا بتواند در این مـورد با دوستان دخترش صحبت کند). او درمورد خانواده ، پیشینه ، سلیقه غذایی ، موسیقی ، فیلم و مسائل گوناگون شما پرسش خواهد کرد. انگیزه اصلی او این اسـت کـه عـلایـق شما را بشناسد تا بتواند خود را دارای علایق مشــتـرک بــا شما نموده و پـیـوسـتـگـی بیشتری با شما ایجاد کند- اگر از قایق سواری خوشتان نمی آید ، او نیز ناگهان از این کار متنفر می شود.

او وضعیت مالی شما را می سنجد

زن علاقمند دوست دارد منابع و بنیه مالی همسر آینده خود را مورد سنجش قرار دهد. سؤالاتی مانند: ``کجا زندگی می کنی؟`` ، ``چه ماشینی داری؟`` و ``شغلت چیه؟`` مـی تواند نشانه علاقمندی وی باشد. اگر پاسخ این سؤالات مطابق با ``استانداردهای`` او باشــد ، علائم بعدی ظاهر خواهند شد و گرنه او در غباری از مه فرو خواهد رفت.

او در مورد آینده صحبت می کند

یک زن علاقمند همیشه دوست دارد در مورد نقشه های آینده و کارهایی که می توانید با هم انجام دهید اشتیاق نشـان مـی دهد. درواقع او اغلب چیزی شـبـیـه ایـن میـگـویـد: ``وای... تـو هـم از بـولیـنگ خوشت میاد؟ باید یه بار با هم بریم بازی کنیم.`` اگر او چنین عمل نمود ، شک نکنید که دوست دارد ازش بخواهید با شما بیرون برود.

او بیقراری و بی تابی می کند

اگر او واقعا`` علاقمند باشد ، همانند یک گربه دور و بر شما دستپاچه و بیقرار خواهد بود ، بخصوص هنگامیکه شما نتوانید متوجه علائم اشتیاق او شوید. البته ممکن است که ذاتا`` یک شخص خجالتی نرمال باشد - اگر او فقط پیش شما بی قراری می کند ، احتمالا در سرش فکر ازدواج دارد.

او نسبت به زنان دیگر، حسادت می ورزد

یک زن سعی می کـند از مـرد مـورد علاقه خود همانند یک عقاب مراقبت نموده و او را با چنگ و دندان حفظ کند. بنابراین اگر در حـال جوک گفـتن بـرای زنـان دیـگر متـوجـه حرص خوردن و جلز و ولز کردن او شـدیـد ، بـدانـید کـه او انـتظار دارد برایش بیشتر از یک دوست باشید.

نشانه های فوق ممکن است لزوما`` دلیل بر علاقـمـندی یک زن نـبـاشد چـون بـرخـی از زنان کلا`` با دیگران حالتی دوستانه دارند اما اگر تـعـداد زیـادی از ایـن عـلائم را در فـردی مشاهده نمودید می توانید به خود امیدواری دهید و به دلتان صابون بزنید.

مردان زمانیکه نسبت به چیزی یا کسی علاقه داشته باشند بصورت غیر ارادی و ناخداگاه حرکات جسمانی بخصوصی از خود نشان می دهند که نشانگر وجـود اشتیاق نسبت به آن چیز یا فرد است. در این قسمت برخی از این علائم را یادآور می شویم:

نزدیک آمدن

اگر مردی علاقمند باشد ، به شـما نزدیـک می شود ، شکمکش را تو و سینه اش را جلو می دهد ، صاف می ایستد و سپس ژست گرفتن شروع می شود...!

ژست

دستش را به طرف گلویش برده و کراوات خود را صاف می کند
یقه اش را میزان می کند
گرد و غبار فرضی روش شانه هایش را می تکاند
آستین ، پیراهن و لباسهای دیگر خود را مرتب و صاف می کند
موهایش را مرتب می کند
قلاب کردن شست در کمربند این عمل به معنای ابراز و بیان قدرت و صلابت مردانگی بوده و فرد سعی در نشان دادن قدرت و توانگری خود می کند.

حالت بدن وضعیت بدن یک نشانه است ، اگر او علاقمند باشد ، به سمت شما قرار خواهد گرفت. اگر در حال نشستن پایش به سـمت شما اشاره نماید ، این یک علامت خوب خواهد بود.

خیره شدن به شما حتی چند ثانیه بیشتر از حد لزوم ، همراه گشاد کردن چشم ها به معنای نشان دادن چراغ سبز است.

نگاه معنی دار به حالت نظاره سه ضلعی او توجه کنید: - چشم در چشم - سپس به سوی دهان و چانه - بسمت قسمت های دیگر بدن - برگشت دوباره به سمت چشم ها بفرمی سه ضلعی.

دست به کمر ایستادن این حالت ایستادن برای بزرگتر جلوه نمودن و ابراز آمادگی برای گرفتاری و درگیری است.

نشانه های دیگر:

بالا بردن ابروها
جدا شدن لب ها از یکدیگر
تکان خوردن لبه های بینی
بازی کردن با جوراب و بالا کشیدن آن
برانداز کردن طرف مقابل
باز و بستن دکمه ژاکت
لمس نمودن صورت خود هنگام صحبت
فشردن دسته عینک