تفاوتهای روانشناختی زنان و مردان - Psychological differences between women and men

Psychological differences between women and men - تفاوتهای روانشناختی زنان و مردانصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:429

یکی از شگفتی های آفرینش، وجود تفاوت ها بین زنان و مردان است. بیولوژیست ها و پژوهش گران، پس از بررسی و تحقیق های متعدد، به این نتیجه دست یافتند که
جهت یابی مرد قوی تر از زن است. مثلاً اگر زن و شوهری به مهمانی بروند، مرد کوچه ها و خیابان ها را به ذهن می سپارد، اما زن ممکن است آن ها را فراموش کند امازنان اطلاعات جزئی تر موقعیت را به خاطر می آورند،مثل لوازم منزل و البسه مهمانان.

➖ مردها در رشته های فنی موفق ترند و زن ها در رشته هایی که با محفوظات بیش تر سرو کار دارند.

➖ مرد از لحاظ شخصیتی نسبت به زن غمگینی بیش تری دارد و زن شادی افزونتر. به همین دلیل مرد ها بیش تر اخم می کنندو زن ها بهتر می خندند. اگر شما در مجلسی حضور داشته باشید، صدای صحبت آرام مردها را می شنوید،در حالی که همزمان خنده های زنان به گوش می رسد.

➖ مردها بیش تر تمایل دارند مانع دعوا شوند
اما زن ها در مواردی دعوا را استمرار می بخشند(به همین دلیل عصبانیت و خشونت زنان با کودکانشان ۲۲بار بیش تر از مردان است.

➖ مرد در مقابل استرس کم طاقت است
اما زن، مقاومت بیش تری نشان می دهد. از این رو سکته و ایست قلبی در مردان بیش تر است.