انسانیت - Humanity

Humanity - انسانیتصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:759

انسانیت ربطی به رنگ، نژاد و مذهب ندارد
بیل گیتس با فراهم آوردن آب سالم برای کشورهای دچار عقب ماندگی جان حدود ۵ میلیون نفر را نجات داده است