اخلاق بد - bad behavior

bad behavior - اخلاق بدصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:1213

اخلاق بد مانند لاستیک پنچر است؛
تا عوضش نکنید
راه به جایی نخواهید برد