نکات روانشناسی - Psychological Tips

Psychological Tips - نکات روانشناسیصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:232

جملات چاره ساز روانشناسی بخش اول
سفیدپوش‌ها اهل معنویتند. زندگی‌ ای با صداقت و سادگی
این مهربانان دقیق و مرتب هستند
آن ها  دنیای ذهنی جالب و قابل احترامی دارند و به عقاید دیگران هم احترام می‌گذارند.

با افرادی رابطه داشته باش که حالت رو خوب کنن.

اخلاق و رفتار اونا از تو بهتر باشه.

اون موقع زندگی به کامت شیرین میشه.

اگر مطلبی را به دفعات کافی برای خود تکرار کنید ،حتی اگر واقعیت نداشته باشد آن‌را باور میکنید . اگر مطلبی را به دفعات برای خود تکرار کنید ،ذهن نیمه هشیارتان آن‌را به عنوان یک حقیقت می‌پذیرد . وقتی ذهن نیمه هشیار مطلبی را به عنوان واقعیت پذیرفت،آن‌را از یک نظر به یک حقیقت فیزیکی تبدیل میکند . میتوانید از این موقعیت استفاده کنید و به جنبه‌های مثبت امور توجه کنید .
از عوامل خودانگیزه بخش و یا از تاییدهای مثبت برای متقاعد کردن ذهن نیمه هشیارتان که توانایی انجام هرکاری را که بخواهید داراست ، استفاده کنید،حرف‌های خود انگیزه بخش را روزی چندبار تکرار کنید .

اﮔﺮ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﯼ ﺁﺏ، ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻫﯿﭻ ﺍﺛﺮﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ!
ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻄﺮﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺑﺮﮔﯽ ﺍﻓﺘﺪ، ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺭﺧﺸﯿﺪ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ "ﻣﮑﺎﻥ" ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﺭﺧﺸــﻴﺪ!

بدون هماهنگی با همسرتان برای مهمانی رفتن،مهمانی برگزار ڪردن ومواردی از این دست،تصمیم نگیرید