عزاداری عصر تاسوعا شهرستان خدابنده  1395 - tasooa qeidar 2016

tasooa qeidar 2016 - عزاداری عصر تاسوعا شهرستان خدابنده 1395صندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:459

ویدیوی عزاداری عصر تاسوعای حسینی در شهر قیدار از توابع استان زنجان پایتخت شور و شعور حسینی 1395/07/20