خانه حضرت مهدي عليه السلام كجاست - emam zaman

emam zaman - خانه حضرت مهدي عليه السلام كجاستصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:1041

ميليونها انسان عاشق و شيفته صدها سال است كه در هر پگاه آدينه زبان به ندبه مي گشايند و اين گونه مي سرايند:
ميليونها انسان عاشق و شيفته صدها سال است كه در هر پگاه آدينه زبان به ندبه مي گشايند و اين گونه مي سرايند:
ليت شعري أين استقرّت بك النّوي بل أيّ أرض تقلّك اوثري: أبرضوي أو غيرها أم ذي طوي؟ عزيز عليّ أن أري الخلق ولاتري.۱

اي كاش مي دانستم در چه جايي منزل گرفته اي و چه سرزمين و مكاني تو را دربر گرفته است! آيا در كوه رضوايي و يا جاي ديگري و يا در ذي طوي هستي؟ دشوار است بر من كه مردمان را ببينم و تو ديده نشوي

با يك نگاه كل به چهار دسته روايت در اين موضوع برمي خوريم كه هر يك، محل زندگي آن حضرت را در دوره اي از حيات پر بركت ايشان به تصوير كشيده است.
اين دوره ها عبارتند از:
1⃣دوران زندگي با پدر بزرگوار خود امام حسن عسكري(ع) (۲۵۵-۲۶۰ق)
شكي نيست كه آن امام همام در شهر سامرا و در خانه پدرش امام حسن عسكري(ع) ديده به جهان گشود و تا پايان عمر شريف پدر خود در كنار آن حضرت مي زيست

دوران غيبت صغرا (۲۶۰ تا ۳۲۹ق.)
غيبت صغرا عبارت است از دوران پنهان زيستي كوتاه مدت حضرت مهدي(ع)
اگر چه به روشني محل زندگي آن حضرت در اين دوران مشخص نيست ولي از روايات و قرائن به دست مي آيد كه اين مدت را حضرت عمدتا در دو منطقه سپري كرده اند: يكي منطقه عراق و ديگر مدينه منوره كه البته روايات متعددي بر اين مطلب دلالت دارد.