جدیدترین اخبار کنکور سراسری 94 - konkor 94

konkor 94 - جدیدترین اخبار کنکور سراسری 94صندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:1045

اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در خصوص ثبت‌نام‌ از داوطلبان متقاضي شركت در آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1394 دانشگاه ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي و دانشگاه آزاد اسلامي كه در زمان مقرر (19/11/93 لغايت 2/12/93) موفق به ثبت نام نشده اند و همچنين ويرايش اطلاعات ثبت نامي آن دسته از داوطلباني كه در زمان مقرر نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نموده اند
پيرو اطلاعيه مورخ 03/12/93 بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ كليه داوطلبان متقاضي‌ ثبت‌ نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسري‌ براي‌ دوره‌هاي‌ روزانه‌، نوبت دوم (شبانه‌)، نيمه حضوري، مجازي و پرديس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي، دانشگاه‌ پيام‌ نور و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ و غيردولتي‌ سال 1394 و همچنين متقاضيان تحصيل در آن دسته از كدرشته‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي كه پذيرش در رشته هاي مذكور براساس آزمون صورت مي‌پذيرد مي‌رساند كه‌ ثبت‌نام‌ (براي متقاضياني كه تاكنون ثبت نام ننموده اند) و ويرايش اطلاعات ثبت نامي (براي كساني كه در آزمون فوق ثبت نام نموده اند) از روز يكشنبه مورخ 17/12/93 (هفدهم اسفندماه‌ 1393) منحصراً از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان آغاز و در روز چهارشنبه مورخ 20/12/93 (بيستم اسفندماه‌ 1393) پايان‌ مي‌پذيرد؛ لذا متقاضيان مي‌توانند در مهلت‌ فوق الذكر حسب مورد براي ثبت نام در آزمون سراسري سال 1394 و يا ويرايش اطلاعات ثبت نامي اقدام نمايند.
 
الف) داوطلباني كه در زمان مقرر نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نموده‌اند:
اين دسته از داوطلبان به هيچ وجه مجاز به ثبت نام مجدد نمي‌باشند، لكن مي‌توانند با مراجعه به سايت اين سازمان و وارد نمودن اطلاعات درخواستي نسبت به مشاهده اطلاعات ثبت نامي و در صورت لزوم ويرايش اطلاعات خود بر اساس دستورالعمل به شرح ذيل اقدام نمايند.‌
1- آن دسته از داوطلباني كه مشمول سوابق تحصيلي نمي‌باشند (ديپلمه‌هاي سال1383و قبل از آن) اجازه ويرايش كليه اطلاعات ثبت‌نامي خود را دارند.
2- آن دسته از داوطلباني كه مشمول سوابق تحصيلي مي‌باشند (ديپلمه‌هاي سال 1384و بعد از آن) اجازه ويرايش اطلاعات خود را داشته اما اجازه ويرايش اطلاعات سوابق تحصيلي را نخواهند داشت.
ب) داوطلباني كه در زمان مقرر (19/11/93 لغايت 02/12/93) موفق به ثبت نام در آزمون نشده‌اند:
1)  تکالیف داوطلبان‌ براي‌ شركت‌ در آزمون:‌
1-1-  دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام (دفترچه شماره 1) در آزمون سراسري سال 1394 از سايت سازمان سنجش آموزش كشور و مطالعه آن.
2-1-  خريد كارت اعتباري ثبت‌نام از پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور‌ به نشاني: www.sanjesh.org.
3-1- مراجعه به سامانه جمع‌آوري اطلاعات و سوابق تحصيلي داوطلبان آزمون سراسري ورود به دانشگاه‌ها به نشاني: http://dipcode.medu.ir  براي دريافت كد سوابق تحصيلي (اطلاعات دانش‌آموزي براي داوطلبان مشمول احتساب سوابق تحصيلي، شامل ديپلمه‌هاي سال 1384 تا سال 1393 با عنوان رشته‌هاي تحصيلي رياضي فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسلامي).
4-1- تكميل تقاضانامه ثبت‌نام از طریق سایت اینترنتی سازمان در زمان مقرر (17/12/93 لغايت 20/12/93).
5-1- پرينت كارت‌ شركت در‌ آزمون، با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور‌ براساس برنامه‌زماني مندرج در دفترچه راهنماي شماره يك.
6-1- حاضر شدن در محل‌ و حوزة امتحاني تعيين‌ شده در كارت شرکت در آزمون‌ و پاسخ دادن به سؤالات.
2) ثبت‌نام‌ براي‌ شركت‌ در آزمون:‌
ثبت‌نام براي شركت در آزمون‌های کلیه دوره‌هاي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي سال 1394 و همچنين متقاضيان تحصيل در آن دسته از كدرشته‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي كه پذيرش در رشته‌هاي مذكور بر اساس آزمون صورت مي‌پذيرد، منحصراً از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور امكان‌پذير است؛ لذا داوطلبان لازم است كه ابتدا دفترچه راهنماي ثبت‌نام را مطالعه نموده و در صورت واجد شرايط بودن، نسبت به پرداخت هزينه خريد كارت اعتباري ثبت‌نام در آزمون به شرح ذيل، اقدام كنند و سپس مراحل بعدي را به انجام برسانند.
2-1-  دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون سراسري سال 1394:
متقاضيان ثبت‌نام در آزمون سراسري سال 1394، با دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون از پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان، ضمن مطالعه دقيق آن براي اطلاع از شرايط عمومي و اختصاصي، مقررات وظيفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غيرايراني و توضيحات مربوط به سهميه ايثارگران كه در اين دفترچه راهنما درج شده است، در صورتي كه داراي شرايط مندرج در دفترچه ‌باشند، مي‌توانند به عنوان داوطلب در اين آزمون ثبت‌نام نمايند.
 2-2- پرداخت هزينه خريد كارت اعتباري:
با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت‌نام منحصراً به صورت اينترنتي انجام مي‌شود، داوطلبان لازم است به وسيله كارت‌هاي عضو شبكه بانكي شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان و پرداخت مبلغ 150.000 (صد و پنجاه هزار) ريال به عنوان وجه ثبت‌نام شركت در آزمون، نسبت به دريافت اطلاعات كارت اعتباري (شماره سريال 12 رقمي) اقدام نمايند.
تبصره 1- هر داوطلب مطابق ضوابط آزمون مي‌تواند متقاضي شركت در يكي از گروه‌هاي آزمايشي پنجگانه شامل گروه آزمايشي يك (علوم رياضي و فني)، گروه آزمايشي 2 (علوم تجربي)، گروه آزمايشي 3 (علوم انساني)، گروه آزمايشي 4 (هنر) و گروه آزمايشي 5 (زبان‌هاي خارجي) گردد.
تبصره 2- چنانچه داوطلبي متقاضي ثبت‌نام در 2 يا 3 گروه آزمايشي (با توجه به توضيحات تبصره 3 ذيل) ‌باشد، لازم است كه به ازاي هر گروه آزمايشي، مبلغ 150.000 (صد و پنجاه هزار) ريال ديگر نيز از همين طريق پرداخت و اطلاعات كارت اعتباري را دريافت دارد.
تبصره 3- منظور از ثبت‌نام در 2 يا 3 گروه آزمايشي بدين صورت است كه داوطلب مي‌تواند علاوه بر انتخاب يكي از گروه‌هاي آزمايشي (علوم رياضي و فني يا علوم تجربي يا علوم انساني) به عنوان گروه آزمايشي اصلي در گروه آزمايشي هنر و زبان خارجي نيز متقاضي شود؛ به عبارت ديگر، هيچ داوطلبي نمي‌تواند به طور همزمان، در گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني شركت نمايد.
تبصره 4- چنانچه داوطلبي علاقه‌مند به شركت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام‌نور و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي باشد، لازم است كه نسبت به پرداخت مبلغ 80.000 (هشتاد هزار) ريال ديگر نيز از همين طريق، اقدام و اطلاعات كارت اعتباري را دريافت نمايد.
تبصره 5- در رابطه با نحوه انتخاب رشته‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي، توضيحات لازم در دفترچه راهنماي شركت در آزمون و اطلاعيه‌هاي بعدي داده خواهد شد.
تبصره 6- در رابطه با نحوه اعلام علاقه‌مندي به رشته‌هاي دانشگاه‌هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي تهران، موضوع در زمان پرينت كارت شركت در آزمون يا در زمان انتخاب رشته اطلاع‌رساني خواهد شد.
تذكرات مهم:
در آزمون سراسري سال 1394 پذيرش دانشجو در رشته‌هاي تحصيلي: ارتباط تصويري، طراحي پارچه، طراحي صحنه، طراحي لباس، عكاسي، كارداني هنرهاي تجسمي، كتابت و نگارگري، مجسمه سازي و نقاشي ، طراحي صنعتي ، ادبيات نمايشي، بازيگري ـ  كارگرداني، نمايش عروسكي آهنگسازي، نوازندگي مؤسيقي ايراني، نوازندگي مؤسيقي جهاني و مؤسيقي نظامي) در گروه‌ آزمايشي هنر به صورت متمركز و با شرايط خاص صورت مي‌پذيرد؛ لذا كليه داوطلبان علاقه‌مند به رشته‌هاي ذي‌ربط مي‌بايست نسبت به علامتگذاري بند مربوط در تقاضانامه ثبت‌نام براي هر يك از رشته‌هاي ذي‌ربط (حداكثر 2 مجموعه رشته مطابق توضيحات مندرج دردفترچه راهنماي شماره يك ) اقدام نمايند. برگزاري آزمون عملي يا آزمون تشريحي رشته‌هاي ذي‌ربط در اوايل مرداد ماه سال 1394 خواهد بود. توضيحات لازم در اين خصوص از طريق اطلاعيه‌هاي مربوط در زمان پرينت كارت شركت در آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد؛ به عبارت ديگر، اين رشته‌ها از رديف رشته‌هاي مربوط به پذيرش نيمه متمركز خارج گرديده و اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي فوق در شهريور ماه سال 94 همزمان با نتايج ساير رشته‌هاي متمركز اعلام خواهد شد.
ساير ضوابط آزمون سراسري سال 1394 همانند ضوابط آزمون سال 1393 بوده و تغييري در آن ايجاد نخواهد شد.
متقاضياني كه از سال‌ تحصيلي‌ 64-63 به‌ بعد، دو نوبت‌ در آزمون‌هاي‌ ورودي‌ (دوره‌هاي‌ روزانه‌) رشته‌هاي تحصيلي متمركز يا نيمه‌متمركز پذيرفته‌ شده‌ باشند، حق ثبت‌نام و شركت در آزمون سراسري سال 1394 را نخواهند داشت.
پذيرفته‌ شدگان‌ دوره‌هاي‌ روزانه‌ آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1393 (اعم‌ از رشته‌هاي‌ متمركز يا نيمه‌متمركز) حق ثبت‌نام و شركت در آزمون سراسري سال 1394 نخواهد داشت.
براساس ضوابط، دانشجويان دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي (به جز دانشجويان، ورودي سال 93 كه مجاز به شركت در آزمون سال 94 نمي‌باشند) در صورتي مي‌توانند در آزمون سراسري سال 94 ثبت‌نام و شركت نمايند كه اولاً واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون مذكور باشند و ثانياً حداكثر تا تاريخ 30/11/1393 نسبت به انصراف قطعي از تحصيل اقدام نمايند. بديهي است كه داوطلبان مذكور، در صورت عدم انصراف قطعي از تحصيل تا تاريخ تعيين شده، در صورت موفقيت و قبولي در آزمون، مجاز به ثبت‌نام و ادامه تحصيل در رشته قبولي جديد خود نيستند و به عنوان داوطلب متخلف تلقي خواهند شد.
مطابق مصوبه جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور (مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي)، سوابق تحصيلي موجود (اعلام شده از وزارت آموزش و پرورش) آن دسته از ديپلمه‌هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي كه ديپلم خود را طي سال‌هاي 1384 لغايت 1393 اخذ نموده‌اند و دروس امتحاني آنها به صورت نهايي و سراسري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي است و سوابق تحصيلي تراز شده آنها به ميزان حداكثر 25 درصد تأثير قطعي، در نمره كل نهايي آنان اعمال خواهد شد.
 
آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز براي ثبت‌نام:
داوطلبان مي‌بايست پس از مطالعه دفترچه راهنما مدارك يا اطلاعات لازم مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام، از جمله فايل عكس اسكن شده را براساس توضيحات مندرج در دفترچه آماده نمايند.
توجه: شرايط و ضوابط ثبت‌نام و شركت در آزمون سراسري، در دفترچه راهنماي شماره 1 آزمون درج شده است و هرگونه‌ تغيير‌ در شرايط و ضوابط ثبت‌نام اين آزمون، به صورت اطلاعيه رسمي از طريق‌ نشريه پيك‌‌سنجش‌ (هفته‌نامه خبري‌ و اطلاع‌رساني‌ سازمان ‌سنجش‌)، پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور (سايت سازمان) و در صورت لزوم ‌از طريق رسانه‌هاي گروهي ‌اعلام ‌خواهد شد.
تاريخ برگزاري آزمون در پنج گروه آزمايشي :
پيرو توضيحات مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون به اطلاع مي‌رساند با توجه به روند كاهش تعداد داوطلبان شركت‌كننده در آزمون سراسري طي چند سال اخير و بمنظور رفاه حال داوطلبان و خانواده‌هاي آنها و همچنين اجتناب از برگزاري آزمون در روزهاي غيرتعطيل، آزمون سراسري سال 1394 در روزهاي پنج شنبه 21/3/94 و جمعه 22/3/94 به شرح جدول ذيل برگزار خواهد شد.
 
گروه آزمايشي
روز برگزاري آزمون
تاريخ برگزاري آزمون
علوم رياضي و فني و علوم انساني
صبح روز پنجشنبه
21/3/94
هنر
بعدازظهر روز پنجشنبه
21/3/94
علوم تجربي
صبح روز جمعه
22/3/94
زبانهاي خارجي
بعدازظهر روز جمعه
22/3/94
نكته و تذكر مهم:
آن دسته از داوطلباني كه تاكنون به دليل عدم دريافت كد سوابق تحصيلي از سايت وزارت آموزش و پرورش به آدرس: http://dipcode.medu.ir موفق به ثبت‌نام نشدند، مي‌بايست موضوع دريافت كد سوابق تحصيلي از آموزش و پرورش را براي ثبت‌نام در بازه زماني فوق سريعاً پيگيري نمايند. در صورتي كه تا روز سه‌شنبه مورخ 19/12/93 موفق به دريافت كد سوابق تحصيلي نشوند جهت مساعدت، تمهيداتي از سوي اين سازمان براي ثبت‌نام اين دسته از داوطلبان در روز چهارشنبه مورخ 20/12/93 فراهم خواهد شد.
ضمناً داوطلبان گرامي مي‌توانند سؤالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان به نشاني: www.sanjesh.org يا با شماره‌ تلفن‌هاي‌: 9-88923595 (كد 021) در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمايند.