شما باهوش هستید؟ - you are clever?

you are clever? - شما باهوش هستید؟صندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:525

در این‌جا چند نشانه پنهان وجود دارد که مشخص می‌کند افرادی که این ویژگی‌ها را دارند، بیش از آن‌چه که تصور می‌کنند، باهوش هستند. دریک بائر و چلسی هاروی قبلا به بررسی این موضوع پرداخته بودند
اگر در گذشته دروس موسیقی فرا گرفته‌اید