گفته های کاربران ! - sokhanan karbaran

sokhanan karbaran - گفته های کاربران !صندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:495

دم این دم کنی برنج گرم که میسوزه ولی دم نمیزنه
دم این دم کنی برنج گرم که میسوزه ولی دم نمیزنه -مهدی محمدی

چشی ک با فیلم دیدن کور شه از هزار تا چش بینای بیکار بهتره -احمد عزیزی

برنارفیقان شرم باد -علی رحیمی


دوست داشتن
گاهی وقت ها، زندگی ست
همانند سینه ای بدون نفس ،
از مرگِ قلب بدون عشق   - حسین


کاری را که به‌تنهائی قادر به‌انجام آن هستی، به‌دیگران تحمیل مکن. توماس جفرسون

نداری و ندارم این نداریای ما باهم میشه نداشتن تفاهم - محمدی


خوبیه لیوان اینه که زیاد پر کنی بخش اضافه سرریز میشه
ولی بادکنکن رو زیاد پر کنی میترکه و همه رو از دس میده
باید قبل اینکه چیزی پرکنیم ظرف رو متناسب کنیم   - محمدی

کاربران عزیز پیام هاتون را برای ما راسل کنید تا با نام خودتون نمایش داده بشه