مشکلات بین بیماران و پزشکان - Problems between patients and physicians

Problems between patients and physicians - مشکلات بین بیماران و پزشکانصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:264

بررسی مشکلات بین بیماران و پزشکان در جامعه - مقاله ارسالی از کاربران وی وی تو
حقیقت جامعه ما در دل شب در اورژانس های پرسروصدای همین بیمارستان ها ی خودمان به وضوح خودنمایی می کند. رفت وآمد های فراوان " استرس و اضطراب همراهان بیمار و انواع بیمارانی که می آیند.اگر نگاه نکته بین و دقیقی داشته باشیم و اگر صرفاٌ به خود و جیب خود فکر نکنیم..وکمی هم جامع نگر باشیم می فهمیم که خیلی از این اتفاقات صرفاٌ یک مسئله ارگانیک و جسمی نیست.از یک سو  جوانان معصومی که هر یک به عللی در خور تفکر خودکشی کرده اند ...از سوی دیگر تشنگی بی حد واندازه بیماران به محبت و احترام  و احساس فقط یک همدردی ساده با آنها و خیلی چیزهای دیگر که باید بود ودید "گواه این مدعاست که خلا های اساسی در جسم وجان این ملت فراوان است.پسر یا دختری که تاکنون لبخند ندیده و با یک توجه مختصر از سوی ما خودکشی خود را فراموش می کند...

یا آن یکی که به علت فشارهای گوناگونی که از اطراف کشیده :بی توجهی والدین ..مخالفت با ازدواج ...واین که فقط می خواسته بگوید من هم وجود دارم  ..دست به خودکشی با قرص زده ..وآن زن که در گوشه اورژانس داد می زند و همکاران می گویند مهم نیست هیستریک است !

یا آن پرستار کوته فکری که با اکراه و به زور بالای سر مریض می رود و حال و حوصله گوش کردن به دردو دل مریض را حتی برای ثانیه ای ندارد و با اخم وتخم به استیشن برگشته و به پرستار هم قطارش می گوید : نمی گذارند یه بولوتوس درست و حسابی هم  بکنیم...!!! یا آن همکار پزشک خودم  که فقط  دنبال مزایای مسکن و حقوق ودرس بچه اش است و آنچنان به بیماران حقیقرانه نگاه می کند که گویی خود او اصلاٌ بیمار نمی شود یا آن جراحی که برای کسب روزی خود هر شکم حادی را به اتاق عمل می برد وجرات هم نداریم بگوییم : استاد این بیمار احتیاجی به عمل نداشت!

آیا نظام آموزش پزشکی و پرستاری ما مبنای صحیحی دارد..آیا ما می اموزیم که چطور با بیمار برخورد کنیم ؟ آیا نحوه صحبت کردن و  احترام به بیمار را فرا می گیریم؟

ما که چیزی یادمان نمی آمد..! (آن مقدار هم که بلدیم از سریال پرستاران آموخته ایم!!!)

آیا در این مملکت که ادعای عدالت اجتماعی می شود و شعار روی شعار می دهیم  کسی به حرف های یک بیمار فقیر بدبخت گوش می کند؟آیا این طور نیست که بیماران بر اساس جیبشان تقسیم می شوند و هرکه که پول یا پارتی نداشته باشد...در این جامعه  محکوم به فناست ..

چرا خدا را فراموش کرده ایم ؟ چرا فقط  به خود می اندیشیم ؟ چرا این طور دارند با ملت ما بازی می کنند ؟چرا آمار خودکشی در ایران این قدر بالاست؟ مگر ما مسلمان نیستیم؟

مگر قران نداریم ؟ با مملکت ما چه می کنند؟ تبعیض که شاخ ودم ندارد !

ای کاش کمی بیشتر فکر کنیم  ..کمی روی نفس خودمان مسلط تر باشیم  بدانیم که ما هم رفتنی هستیم .........


متن ارسالی از خانم فرشته به سایت وی وی تو - شما هم از نویسندگان سایت باشید