نسل كنكور و پول و نسل خواب - konkor-iran

konkor-iran - نسل كنكور و پول و نسل خوابصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:370

مثال قيف وارونه رو كه يادتون هست؟
همه جاي دنيا رفتن به دانشگاه آسونه اما فارغ التحصيل شدن سخته؛عين قيف!
مثال قيف وارونه رو كه يادتون هست؟
همه جاي دنيا رفتن به دانشگاه آسونه اما فارغ التحصيل شدن سخته؛عين قيف!
اما تو ايران ورود به دانشگاه عين دهانه تنگ قيف و بيرون اومدنش،اسونه مثل دهانه گشاد قيف.
سالهاست كه اين مثالو مي شنويم و حالا نتايجش رو در جامعه مي بينيم. انبوهي ليسانسه و دانشگاه رفته كه در شغل هاي بي ربط مشغولن و بسياري هم با رشته تخصصي اشون بيگانه.
آيا اين اشكال به مجريان تحصيلات تكميلي مرتبط نيست؟
سطح نازل دانشگاه ها و مراكزي كه فقط از دانشگاه، شهريه گرفتن رو بلدن در اين وضع ملي چيه؟
چرا هيچ بخشي نميخواد به كيفيت كم تحصيلات نگاهي دوباره بندازه و چرا واقعيت ها ديده نميشه!
آيا درامدزايي اين بخش و مدرك گرايي صرف در سازمان ها و نهادها دليل اين موضوع نبود؟
شب كنكور و مقطع دردناكيه كه براي نسل انقلاب روزهاي سختي بود،اما حالا شكلي تازه گرفته!
كنكوريا سر جلسه ميخوابن و قبول هم ميشن! كابوس كنكور براي دهه شصتيا اين روزا خاطره است اما نتايجشش اين سالها يك واقعيته.
واي به روزي كه اين قبوليا توي دانشگاهاي فعلي درس بخونن و وارد بازار كار بشن. قبولي اون دوران سخت بود و شد اين...چه شود بعدش!
ادامه داره اين داستان؛كنكور و درد اموزش پولكي براي مدرك!