فیلم جولی ال ال بی - jwl-al-al-b

jwl-al-al-b - فیلم جولی ال ال بیصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:1189

قسمت دوم فیلم جولی ال ال بی زوج جدیدی خواهد داشت. قسمت اول فیلم جایزه ملی را برد و حال آکشی کومار و  هما قریشی برای نخستین بار زوج فیلم را تشکیل خواهند داد.