سم سولانین - Solanine

Solanine - سم سولانینصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:0

قسمتهای سبز سیب زمینی های نارس حاوی سمی به نام سولانین میباشند که با پخته شدن از بین نمیرود و فوق العاده خطرناک میباشد