کلمات هم ‌آوا و مشابه کنکوری ادبیات - konkor adabiat farsi

konkor adabiat farsi - کلمات هم ‌آوا و مشابه کنکوری ادبیاتصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:2690

در این پست چند لغت هم آوا و مهم ادبیات را برا یکنکور اماده کرده ایم
امهال:مهلت دادن/ اِهمال:سستی کردن در کارها