چگونه معروف شويم؟ - How to become famous?

How to become famous? - چگونه معروف شويم؟صندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:6789

يك دانشمند معروف ميگه:" معروف شدن راه هاي متفاوتي دارد كه بسيار متفاوت است و فرق دارد و مختلف است و تفاوت دارد"
1.خودكشي:

اين راه بسيار مؤثر است.كافيست شما برجي بلند را انتخاب 
كنيد.ميلاد خوبه.و به فراز ان رفته و اگر انتن داد زنگ ميزنيد به 110 و 
ميگيد يه نفر ميخواد خودش رو از برج ميلاد بندازه پايين.مدتي صبر 
ميكنيد.پليس كه امد و مردم كه جمع شدند و مطمئن شديد كه شما را در تلويزيون
 نشان دادند خودتان را پرت ميكنيد پايين و انگاه كه مخ شما متلاشي ميشود 
همه ميگن:خوش به حالش معروف شد.

2.به يك نفر شكست عشقي بزنيد:

فردايش روي شما اسيد ميپاشد و انگاه يه روز در صفحه ي حوادث 
كشور داستان شما را با چهره ي قبل از اسيدي شدن نشان ميدهند و معروف 
ميشويد.

3.استفاده از سيانور و كوفت و زهر هلاهل روبه روي صدا و سيما:

سيانور نخورده مشهور ميشويد و از شما فيلم گرفته ميشود و در 
تلويزيون و مجلات پخش ميشويد.ولي براي تاثير گزاري بيشتر سيانور را حتمن 
ميل كنيد.تاكيد اكيد ميكنم حتمن بخوريد.

 

4.دوست شدن با سردار رويانيان:

از اونجايي كه ما در هر مناسبتي ايشان را در تلويزيون مشاهده 
ميكنيم و چه بسا بيش از مجريان صدا و سيما در انجا حق اب و گل دارند اين 
راه هم ميتواند مؤثر باشد.

 

5.بازيگر شويد:

اين كار مشكلي است كه در مبحثي جدا به ان خواهيم پرداخت اما 
يك راه سريع دارد اينكه هرجا فيلم برداري بود بپريد وسط معركه و گريه كنيد و
 غش كنيد و و حس بازيگر رو دربياريد.البته اگر هندي بوديم اين راه موثري 
بود.

 

6.خواننده شويم:

در اين صورت بايد شخصي را داشته باشيد به نام پارتي و دو گوش مفت و شعري براي خواندن.سخت شد.بي خيال ميشويم.

 

7.استفاده شخصي مزدور و نان به نرخ روز خور و قاتل:

ميتونيم چنين شخصيتي ا گير بياوريم و او را بكشيم.اين راه بسيار تضميني است:

زيرا اگر بميري گويند با ادم بد مبارزه كرد و مرد.

و اگر زنده بماني مدال شجاعت ميگيري.

 

8.شركت در راهپيمايي:

در اين راه خبرنگاري با شما مصاحبه ميكند.و شما فقط همين جمله رو ميگوييد"ما اومديم تا مشتي باشيم بر دهان استكبار"

نه كمتر نه بيشتر.

 

9.سوار هواپيما و قطار و ولو شويد:

اين راه هم بسيار تضميني است.زيرا هواپيما سقوط ميكند و مي 
ميريد.قطار از ريل خارج ميشود و مي ميريد.ولو هم در دره مي افتد و در هر 
صورت مي ميريد و شما را در زمره ي كشته شدگان در تلويزيون نشان ميدهند و 
شما اون دنيا كيف ميكنيد.