دانلود و متن  اهنگ های ترکیه - Download və mətn Greatest Hits Türkiyə

Download və mətn Greatest Hits Türkiyə - دانلود و متن اهنگ های ترکیهصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:9798

متن و موزیکMurat boz بنام Ozledim
متن و موزیک Adımı Kalbine Yazتارکان
متن و موزیک giderim از احمد کایا
دانلود و متن بهترین اهنگ های ترکیه

Indirin ve metin Greatest Hits Türkiyeموزیک 1:

متن = ترانه giderim (میروم)
خواننده = ahmet kaya (احمد کایا)
Artık seninle duramam
دیگه نمی تونم با تو بمونم
Bu akşam çıkar giderim
امشب میذارم و میرم
Hesabım kalsın mahşere
حسابمون به قیامت
Elimi yikar giderim
دست از تو می شویم و میروم
Sen zahmet etme yerinden
تو زحمت نکش و از جایت برنخیز
Gürültü yapmam derinden
سرو صدا نخواهم کرد
Parmakların üzerinden
انگشتانم را از روی تنت
Su gibi akar giderim
مانند آب جاری می کنم و می روم
Artık sürersin bir sefa
دیگه به آرامش می رسی
Ne cismim kaldı ne cefa
نه جسمم ماند نه ظلمم
Sikayet etmem bu defa
دیگه این بار گلایه نمی کنم
Dişimi sıkar giderim
دندان رو ی جگر گذاشته و میروم
Bozarmı sandın acılar
فکر کردی سختی ها منو از پا در میارن؟
Belaya atlar giderim
من داخل بلاها می شوم و میروم
Kurşun gibi mavzer gibi
مثل گلوله مثل تفنگ
Dağ gibi patlar giderim
مثل کوه منفجر می شوم و می روم
Kaybetsem bile herşeyi
حتی اگر همه چیزم را از دست بدم
Bu aşkı yırtar giderim
این عشقو پاره می کنم و میروم

Sinsice olmaz gidişim
رفتنم مخفیانه نخواهد بود

Kapıyı çarpar giderim
در را می کوبم و میروم

Sana yazdığım şarkıyı
ترانه ای که برایت نوشته بودم را

Sazımdan söker giderim

از داخل سازم بیرون می کشم و میروم
Ben ağlayamam bilirsin
می دونی که نمی تونم گریه کنم
Yüzümü döker giderim
اما آبرویم را میریزم و میروم
Köpeklerimden kuşumdan

از سگم و پرنده ام

Yuvrumdan cayar giderim
از بچه ام می گذرم و میروم
Senden aldığım ne varsa

هر چه که از تو گرفته ام ر
اYerine koyar giderim
بر می گردونم و میروم
Ezdirmem sana kendimi

پیش تو خودم رو خرد نمی کنم
Gövdemi yakar giderim
تنم را می سوزانم و میروم
Beddua etmem üzülme

ناراحت نشو، نفرینت نمی کنم
Kafama sıkar giderim
!در یادم می سپارم و میروم


موزیک2:

نام:
Adımı Kalbine Yaz

خواننده: Tarkan
Senden ne bir haber Ne selam gelir oldu
از تو نه یک خبر نه یک سلام اومد
Yoksa yerim mi doldu?
نکنه جای من پر شده؟
Yoluna ektiğim sevgi çiçeklerim
گل های عشقم رو که سر راهت کاشته بودم
Unutulup mu soldu?
آیا فراموش و پژمرده شده ؟


Hani kader bizi ayırsa da bir gün Kalpler bir olacaktı
کجاست، اگر سرنوشت یک روزی ما رو جدا کنه دل هامون یکی خواهند بود
Yoksa gurbetin o yalan kucakları
نکنه اون آغوش دروغین غربت
Seni de mi uyuttu?
تو را نیز به خواب برده؟


Hey hey gidi günler hey!
هی هی روزهای سپری شده هی!
Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi hatırla
به خاطر بیار خوردن و آشامیدن ما جدا از هم نبود (هر زمان با هم بودیم)
Hey hey gidi günler hey!
هی هی روزهای سپری شده هی!
Ne çabuk attın o günlerin pabucunu dama
چه زود کفش های اون روزها رو به پشت بام انداختی (چه زود اون روزها رو فراموش کردی)


Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara
اگر ممکن باشه ماهی یا سالی یک سری بزن
Azıcık zamanından ayır da
و در زمان کمی جدا کن (برگرد)
“Öldün mü kaldın mı?” diye sor ara sıra
گه گاهی بپرس "مردی یا زنده ای؟"
Adımı kalbine yaz beni unutma
اسمم رو تو دلت بنویس منو فراموش نکن


Bugün o yüzüne gülen dost sandıkların
اون کسایی که امروز به روت می خندن و دوست تصورشون کردی
Yarın da yanında olacak mı?
فردا هم در کنارت خواهد بود؟
İyi günde ne âlâ, kötü günde firarda
در روزهای خوب چه عالی، در روزهای بد در حال فرار
İçin sızlamayacak mı?
درونت (دلت) نخواهد سوخت؟


Öyleyse sımsıkı sarıl kendine
اگر اونطوره (همان طوره که بهت گفتم) محکم خودت رو در آغوش بگیر
Özünden başka yola sapma
از خودت به مسیر دیگه ای منحرف نشو (به کس دیگه ای اعتماد نکن، به کس دیگه ای دل نبند)
Seni gönülden seveni
کسی که تو رو از ته دل دوست داره
el üstünde tut emi
روی دستانت نگه دار (قدرش رو بدون)
Hatırla daima
همیشه به یاد داشته باش

دانلود آهنگ Adımı Kalbine Yaz از تارکان


موزیک3:

Murat Boz
Özledim


dışardan gördüğün gibi değil
این اون چیزی نیست که تو به ظاهر میبینی

bir kez olsun buradan bakmadın
برای یک بار هم که شده از این زاویه به جریان نگاه نکردی

üzüldüm zannediyorsan şunu bil
اگه فکر میکنی ناراحتم اینو بدون که

canım yandı geçti çok yakmadın
دلم سوخته،اما تموم شد،زیاد نسوزوندیش!

yaz gelir içimi sarar aynı telaşlar
بهار میاد،باز همون نگرانیها وجود منو پر میکنه

kim bilir belki de bir aşk başlar
کسی چه میدونه شایدم یه عشق دیگه شروع بشه..

dalgalanır deniz ne çıkar durur yavaşlar
دریا موجی میشه..خب که چی؟ بالاخره که آروم میشه

kim bilir belki de bir aşk başlar
کسی چه میدونه شاید یه عشق دیگه شروع بشه

ben özledim galiba seni
من انگاری دلتنگت شدم

bu yüzden bu kadar sitemlerim
به خاطر همینه که این همه اذیت میکنم

sen üzülme acıdan bu sözlerim
تو ناراحت نشو این حرفهام از ناراحتیه

karşımda görsem dolar gözlerim
اگه تورو جلوی چشمم ببینم اشک تو چشمم پر میشه ..

دانلود آهنگ فوق العاده زیبا از Murat boz بنام Ozledim
تهیه شده توسط وی وی تو vv2.ir