رمضان دیگر آمد - अन्य रमजान था

अन्य रमजान था - رمضان دیگر آمدصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:7362

رمضان آمد و آهسته صدا كرد مرا

مُستَعِّدِ سفر شهر خدا كرد مرا

**با ما همراه باشید >> ویدیوی نغمه رمضان و شعر زیبای رمضان در ادامه مطلب**رمضان آمد و آهسته صدا كرد مرا

مُستَعِّدِ سفر شهر خدا كرد مرا


از گلستان كرم طُرفِه نسيمي بِوَزيد

كه سرا پاي پر از عطر و صفا كرد مرا


نازم آن دوست كه با لطف سليماني خويش

پله از سلسله ديو دعا كرد مرا


فيض روح‌ القُدُسَم كرد رها از ظلمات

هم رهي تا به لب آب بقا كرد مرا


من نبودم به جز از جاهل گم كرده رهي

لايق مكتب فَخرُ النُّجبا كرد مرا


در شگفتم ز كرامات و خطاپوشي او

من خطا كردم و او مهر و وفا كرد مرا


دست از دامن اين پيك مبارك نكشم

كه به مهماني آن دوست ندا كرد مرا


زين دعاهاست كه با اين همه بي‌برگي و ضعف

در گلستان ادب نغمه سرا كرد مرا


هر سر مويم اگر شكر كند تا به ابد

كم بود زين همه فيضي كه عطا كرد مرا

斋月,ماه رمضان,रमजान ,Ramazan ,рамадан ,ویدیو ماه رمضان,شعر ماه رمضان