دانلود دعای جبرئیل صوت و تصویر - jebraeil

jebraeil - دانلود دعای جبرئیل صوت و تصویرصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:9631

دعای جبرئیل امین+صوت+ویدیو
پس جبرئیل گفت:سفارش می كنم تو را به امت خود امر كنی تا سه روز در ایام بیض(روز سیزدهم،چهاردهم،پانزدهم)هر ماه روزه بگیرند و این دعای شریف را بخوانند.براستی كه حاملان عرش ،عرش را به بركت این دعا حمل می كنند و به بركت این دعا آنان به روی زمین می آیند و به آسمان می روند.واین دعایی است كه بر روی درها،اتاقها،دیوارها و منازل بهشت نوشته شده،و با این دعا درهای بهشت گشوده می شوند و مردم در روز قیامت با این دعا محشور می شوند.وهركس از امت تو این دعا را بخواند خداوند عذاب قبر را از وی برمی دارد و وی را از بزرگترین ترسها،و آفات دنیا و آخرت،به خاطر این دعا حفظ می كند و او را از عذاب آتش می رهاند.

سپس رسول خدا (ص) در مورد ثواب این دعا پرسیدند؛جبرئیل عرض كرد:ای محمد،چیزی از من پرسیدی كه قادر به توصیف آن نیستم و قدر آن را كسی به جز خدا نمی داند.ای محمد اگر همه درختان دنیا قلم،دریاها مركب،و همه خلائق از انس و جن نویسنده ی آن باشند،قادر نخواهند بود ثواب این دعا را بنویسند.
و هر بنده ای كه این دعا را بخواند و آزادیش را از خدا بخواهد خداوند بزرگ او را آزاد می كند.و هیچ طالب حاجتی آنرا نمی خواند مگر اینكه خداوند،حاجت او را در دنیا و آخرت برآورده می سازد او را از مرگ ناگهانی و هول و ترس قبر حفظ می كند و از فقر دنیا نگه می دارد.وحق شفاعت را در روز حساب،به وی اعطا می كند در حالی كه صورتش خندان باشد و به بركت این دعا او را در وادی السلام داخل می كند و در اتاقهای بهشتی سكونت می دهد و وی را از لباسهای بهشتی كه تا به حال كسی نپوشیده ،می پوشاند.
وهر كس روزه بگیرد و این دعا را بخواند خداوند مثل ثواب جبرئیل،میكائیل،اسرافیل،عزرائیل،ابراهیم خلیل،موسی كلیم،عیسی و محمد (صلوات الله علیهم) را برایش می نویسد.
رسول خدا(ص) فرمودند: همانا من از كثرت فضائل این دعا كه جبرئیل علیه السلام ذكر كرد تعجب كردم.
سپس جبرئیل عرض كرد:ای محمد هر كس از امت تو این دعا را یك  بار در عمرش بخواند خداوند او را با صورتی مثل ماه شب چهارده،محشور می كند.و مردم سوال می كنند:آیا این شخص پیامبر است؟ ملائكه جواب می دهند او نه پیامبر است و نه فرشته بلكه او بنده ای از بندگان خداوند متعال و از فرزندان آدم است كه در عمرش یكبار این دعا را خوانده بود و خداوند به او این كرامت ونورانیت چهره را اعطا كرده است.و هركس از مردان و زنان این دعا را بخواند من ضامن اویم،همانا خداوند متعال او را عذاب نمی كند و اگر چه گناهانش از كف آب دریاها،قطره های باران،برگهای درختان و تعداد خلائق اهل جهنم و بهشت بیشتر باشد. و خداوند دستور می دهد برایش ثواب حجّ نیكو و عمره مقبوله را بنویسند.
و هر كس گرسنه یا تشنه باشد  و چیزی را برای خوردن و آشامیدن پیدا نكند و یا بیمار باشد و این دعا را بخواند،خداوند عزوجل از مشكلات او گره می گشاید و او را اطعام داده ،از آب سیر كرده و حوائج دنیا و آخرت او را برطرف می كند.
و هركس مالش دزدیده و یا كسی از او فرار كرده باشد اگر وضو بگیرد،دو یا چهار ركعت نماز بخواند و در هر ركعت یكبار سوره حمد و دو مرتبه سوره ی اخلاص بخواند و پس از اتمام سلام نماز،این دعا را بخواند سپس قرآن را  بین دو دستش گرفته و یا زیر سرش قرار دهد خداوند متعال تمام مشرق و مغرب را جمع می كند تا مال او را به بركت این دعا برمی گرداند.و اگر از دشمن می ترسد،این دعا را برای خود بخواند،خداوند او را در حرز محرّز شده قرار می دهد تا هیچ دشمنی بر وی دست نیابد.
و هر بنده ای این دعا را بخواند خداوند هر قرض و دینی كه بر گردن او باشد،عطا می كند.وصاحب قرض بر او آسان می گیرد.
و هر كس این دعا را بر مریضی بخواند به بركتش خداوند،مریض را شفا می دهد.

و ای محمد تعجب مكن از فضائل این دعا كه برای شما ذكر كردم زیرا اسم اعظم در این دعا وجود دارد.
و زمانی كه قاری،این دعا را بخواند و ملائكه و جنّ و انس آن را بشنوند،خواننده آن را دعا می كنند و خداوند دعای آنها را در حق قاری قبول می كند و همه ی اینها بركت است.
و هركس به خدا و رسولش و این دعا ایمان بیاورد دعایش مستجاب می شود مگر آنكه به آنچه كه در این دعا آمده ایمان نداشته باشد و خداوند به هر كه بخواهد بدون حساب روزی می دهد.و هر كس این دعا را بخواند و یا حفظ كند و یا بنویسد،هیچ یك از مسلمانان به وی بخل نمی ورزند.
سپس رسول خدا (ص)فرمودند:این دعا را در هیچ غزوه ای نمی خواندم مگر اینكه به بركت این دعا بر دشمنانم پیروز می شدم و فرمودند:هركس این دعا را بخواند نور اولیاء به وی اعطا می شود و هر مشكلی برایش آسان می شود.

(مصباح كفعمی،ص 270/بحارلانوار،ج 92،ص 364)

دانلود ویدیو از آپارات