انتخابات مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۵–۱۳۹۴) - انتخابات پنجمین دورهٔ مجلس خبرگان رهبری

انتخابات پنجمین دورهٔ مجلس خبرگان رهبری - انتخابات مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۵–۱۳۹۴)صندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:507

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دو نوبت در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۴[۱] و اردیبهشت ۱۳۹۵ برای تعیین ۲۹۰ کرسی دوره دهم مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.
مرحلهٔ نخست این انتخابات همزمان با انتخابات پنجمین دورهٔ مجلس خبرگان رهبری خواهد بود.
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دو نوبت در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۴[۱] و اردیبهشت ۱۳۹۵ برای تعیین ۲۹۰ کرسی دوره دهم مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

مرحلهٔ نخست این انتخابات همزمان با انتخابات پنجمین دورهٔ مجلس خبرگان رهبری خواهد بود.

جناح‌های مختلف کشور در این انتخابات حضور فعال دارند.

برگزاری

دور نخست انتخابات به تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۴ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

پیش از این وزارت کشور ایران که مسئول برگزاری انتخابات این کشور است اعلام کرده بود که هزینه برگزاری این انتخابات را ۱۶۰ میلیارد تومان پیش بینی می‌کند.[۲] و توسط ۹۶۰ هزار نفر عامل اجرایی برگزار می‌شود.[۳]
تغییر قانون انتخابات

پیشنهاد تغییر قانون انتخابات که به تصویب مجلس رسید را شورای نگهبان به دلیل چندین اشکال رد کرد.
نام‌نویسی نامزدان

نام‌نویسی نامزدان از ۲۸ آذر به مدتی یک هفته انجام شد. بسیاری از کسانی که سمت کشوری و لشکری دارند حق نام‌نویسی در انتخابات را نداشتند.[۱]