ساخت اولین آنتن آبی-فواره‌ای که ارسال سیگنال انجام می‌دهد - Water antenna

Water antenna - ساخت اولین آنتن آبی-فواره‌ای که ارسال سیگنال انجام می‌دهدصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:504

یک شرکت آسیایی از آنتن آبی رونمایی کرد که بمنظور ایجاد آنتن گیرنده و فرستنده رادیویی، ستونی از آب دریا را ده ها متر در هوا پخش می کند و موجب برقراری قوی سیگنال می شود.
شرکت