9 راه برای تبدیل شدن از هیچ کس به همه کس - How to become famous-

How to become famous- - 9 راه برای تبدیل شدن از هیچ کس به همه کسصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:1033

 همه ي ما دوست داريم که ديگران ما را بشناسنـد مهم تر ايـنکـه به ما احترام بگذارند. وقتي جوان بودم، خـيـلـي زود متوجه شـدم کـه لهجه خـارجـي ام خيلي اوقات مانعي بر سـر راهـم اسـت
   

حـتـي اگـر فـرد خـود پسـند و دمدمي مزاجي هم نباشيد، دوست داريد که يک ستـاره شـويـد. حـتـي بـراي لحظه اي گـذرا، چـنـد بـار در ســال يـا هـر وقـت کـه از خـط بـيـرونـتان مـي انـدازنـد و جـايي راهـتان نـمي دهـند دوسـت داشتيد که به جاي هيچ کس بودن، کسي بوديد.                                                                                                                                    . ولـي سـعـي کـردم از هـمين لـهـجه هم نـهـايـت اسـتـفاده را بـبـرم و در جـاهـايـي بخـصـوصــي کـه مـي خـواستم رسيدگي ويژه به من بکنند مثلاً در هتل ها يا رستوران ها با هـمين لهجه ميگفتم کـه من طراح آقاياي فـلانـي هسـتـم، بـه نـظـرتـان اسـم خـيـــلي محترمانه اي نيست؟                                                                                                                                                                                                                               بله درست است که دروغ مي گفتم، اما گاهي اوقات پيش مي آمد که دوست داشتم در جمع به خوبي پذيرفته شوم. هر چه پيرتر مي شويم، اهميت اين مسائل برايمان کمتر مي شود. البته ممکن است براي من اينطور باشد، چون ديگر براي اينکه کسي حساب شوم اين کارها را نمي کنم.                                                                                                                                                                                                                                       از کم شروع کنيد، از نردبان شهرت بالا رويد                                                                         اين روزها ديگر افراد براي به دست آوردن آنچه مي خواهند صبر و حوصله ندارند.  دوست دارند همه چيز برايشان حاضر و آماده باشد. اما هميشه اين را به ياد داشته باشيد، که زماني مي توانيد قدر و قيمت کسي بودن را بفهميد که از هيچ کس بودن شروع کرده باشيد. نبايد بنشينيد و بالا رفتن بقيه را از نردبان شهرت نگاه کنيد، شما هم بايد روي نردبان باشيد. پس فکر نکنيد که مي توانيد يک شبه ره صد ساله رفته و به آنچه مي خواهيد برسيد، چون همين شب حداقل 10 سال طول مي کشد.                                                                                                                                 به دست ديگران نگاه نکنيد که چه دارند و چه ندارند، ببينيد در دستان خودتان چيست، و براي به دست آوردن آن چيزهايي که نداريد تلاش کنيد، نه خيالبافي.                                                                                                                                                                  بله، همه ي ما مي توانيم با در دست داشتن پول و قدرت براي خود کسي حساب شويم، اما اگر هيچکدام از اين دو در دستمان نبود چه؟ بايد هيچکس باقي بمانيم؟ نه، راه هايي هست تا بتوانيم از هيچ کس به همه کس تبديل شويم.                                                                                                                                                                                     راههايي براي مهم شدن                                                                                                هيچوقت نمي توانيد يکباره نزد همه فردي مهم تلقي شده و مشهور شويد. حتي اگر رييس جمهور هم شده باشيد، مطمئناً تا اينجا راه درازي را پيموده ايد. در اينجا به نکاتي اشاره مي کنيم که مي توانيد با استفاده از آنها براي خود کسي شويد.                                                                                                                                                                  1-  پول در بياوريد                                                                                                                   مي توانيد براي مهم شدن پول خرج کنيد و راه را بخريد. هر چه پول بيشتري داشته باشيد، افراد بيشتري دور و برتان جمع خواهند شد و بهتان احترام مي گذارند. هيچ چيز بهتر از اين نمي تواند باشد وارد جايي شويد و بگوييد: "مي خواهم پول زيادي اينجا خرج کنم." اين کار باعث خواهد شد که همه ي توجهات به شما جلب شود. اما اين راهي موقتي و زودگذر براي مهم شدن است.                                                                                                                                                                                                                                     2-  پشتوانه ي خانوادگي                                                                                                         در خط کاري من اگر متعلق به يک خانواده ي خوب باشيد، فرد مهمي تلقي خواهيد شد. اگر در کوچه و بازار به خاطر خانواده تان آبرو و اعتبار داشته باشيد به شما کمک خواهد کرد.                                                                                                                                    يک حرکت بزرگ بکنيد                                                                                                          هيچ چيز مثل يک حرکت بزرگ باعث جلب توجه ديگران نمي شود. چه يک اختراع بزرگ باشد يا يک سخنراني مهم، مي توانيد با آن از نردبان شهرت به سرعت بالا رويد. کاري انجام دهيد که در کتاب هاي تاريخ هم حتي در مورد آن بنويسند.                                                                                                                                                                                    4-  در رشته اي کارشناس شويد                                                                                             همه ي افراد گاهاً نياز پيدا مي کنند که با يک کارشناس مشاوره کرده و نظر آنها را هم جويا شوند. هميشه سعي کنيد در هر رشته اي که هستيد، خبره و ماهر شويد. اگر وکيل، حسابدار يا مهندس کامپيوتر هستيد، سعي کنيد در کارتان تا اندازه اي بالا رويد که ديگران شما را به چشم يک کارشناس نگاه کنند. اگر متوسط باشيد، کسي سراغتان نخواهد آمد.                                                                                                                                          5-  ريسک کنيد                                                                                                                     بله ممکن است ريسک کرده و به بن بست بخوريد و همه چيز را از دست بدهيد، اما خيلي اوقات هم افراد با همين ريسک کردن ها به جايي رسيده اند. سعي کنيد در کارهايي خطر کنيد که حداقل سر رشته اي در آن داشته باشيد.                                                                                                                                                                                         6-  فردي خاص باشيد                                                                                                           مي خواهيد جلب توجه کنيد؟ مي خواهيد از اطرافيانتان يه سر و گردن بالاتر باشيد؟ سعي کنيد چيز خاص و منحصر به فردي داشته باشيد که افراد با آن ياد شما بيفتند. مي تواند طريقه ي نگاه کردن، صحبت کردن، يک ژست خاص يا هر چيزخاص ديگري باشد. کاري کنيد که شما را متفاوت با بقيه نشان دهد.                                                                                                                                                                                                            7-  همسري مهم داشته باشيد                                                                                               بله، داشتن همسري مشهور و مهم هم مي تواند باعث مشهور شدن شما شود. داشتن همسري با کلاس، با اعتماد به نفس و متعلق به خانواده اي معروف مي تواند پشت شما را صاف کرده و باعث احترام شما شود. پس در انتخاب همسر هم دقت کنيد، اگرچه به دست آوردن چنين همسراني کار هر کسي نيست.                                                                                                                                                                                      8-  با مردم صحبت کنيد                                                                                                       ارتباط داشتن با مردم ضرري به شما نمي زند. هرچه افراد بيشتري را بشناسيد، با مردم بيشتري گفتگو خواهيد کرد و راه هاي بيشتري براي معروف شدن جلو رويتان قرار خواهد گرفت.
                                                                                                           

  9-  قدرت داشته باشيد                                                                    

 اين آشکارترين راه براي به شهرت رسيدن است. اما به دست آوردن قدرت کاري ساده نيست. گرفتن پستي مهم در يک شرکت مي تواند ساده ترين راه براي به دست آوردن قدرت باشد. اما بايد براي گرفتن اين پست ها هم کسي باشيد.                                                                                                                                                                                  تلاش کنيد تا کسي شويد                                                                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                  کارهاي ديگري هم هست که مي توانيد با انجام دادن آنها صاحب شهرت شويد. اما اينها تاثير موقتي و زودگذر دارند. همه ي اين کارها به نحوي جزء زير مجموعه ي اين 9 کار که در بالا ذکر شد قرار مي گيرند. بعضي از اين راه ها تاثير گذارتر از بقيه بوده و بعضي به سرعت به نتيجه مي رسد، درحاليکه که بعضي ديگر جزء برنامه هاي طولاني مدت است. به هر حال کسي شدن کار ساده اي نيست. نيازمند ذکاوت و تلاش بسيار است.