امام زمان می گوید که چگونه از حضرت ابوالفضل حاجت بگیریم - aboalfazl

aboalfazl - امام زمان می گوید که چگونه از حضرت ابوالفضل حاجت بگیریمصندوق پیام 0   |  پرينت   |  بازدید:1

حضرت صاحب الزمان(عج) در مورد ایشان فرمود: چون خواستی از حضرتش حاجت بخواهی، این چنین بگو: یا ابالغوث ادرکنی


پورتال وی وی تو - VV2.ir